Cookies?
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de website persoonlijker en efficiënter te maken. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.
 
Cookies op Pretium.nl
Deze web­si­te plaatst twee soor­ten coo­kies: per­ma­nen­te coo­kies die zor­gen dat een com­pu­ter bij een vol­gend be­zoek wordt her­kend, en ses­siecookies die in­for­ma­tie geven over de on­der­de­len van de web­si­te die per ses­sie zijn be­ke­ken. Via onze web­si­te wor­den daar­naast coo­kies ge­plaatst door de be­drij­ven Adobe en Goog­le. Deze coo­kies geven kwan­ti­ta­tief in­zicht in het ge­bruik van de web­si­te.
Cookies vormen geen gevaar voor uw computer, dragen geen virussen over en kunnen indien gewenst eenvoudig verwijderd worden. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag, dus geen persoonlijke gegevens. Als u geen coo­kies ac­cep­teert, ge­bruikt Pretium.nl uit­slui­tend die coo­kies die nodig zijn voor het func­ti­o­ne­ren van de web­si­te. Wij wij­zen u erop dat u mo­ge­lijk niet van alle func­ti­o­na­li­tei­ten van de web­si­te ge­bruik kunt maken als u coo­kies wei­gert of ver­wij­dert.