Pretium besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens. Pretium sluit alle aansprakelijkheid uit voor onjuistheden op deze site en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de informatie op deze site. Tevens is Pretium niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt.